Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 5: Portal

Portal là cơ chế được sử dụng trong thị trường trực tuyến, cửa hiệu trực tuyến, một số loại hình thương mại điện tử khác như: Kinh doanh nội bộ, học trực tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 5: Portal" để nắm bắt được những nội dung chi tiết.