Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - ThS. Trần Trí Dũng

Mục tiêu chính của chương 5 Quảng cáo trực tuyến nằm trong bài giảng thương mại điện tử nhằm trình bày về các kiến thức: Tổng quan về quảng cáo trực tuyến, các phương pháp quảng cáo trực tuyến, thu hút người xem & tối ưu hóa website.