Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - ThS. Trương Việt Phương

Mục tiêu của Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 An ninh trực tuyến và hệ thống thanh toán trực tuyến trả lời các câu hỏi Sự khác biệt giữa hack và chiến tranh mạng? Tại sao hiện nay chiến tranh mạng gây hậu quả nghiêm trọng hơn trước đây? Số lượng máy tính bị nhiễm mã độc hại? Giải phap chính trị để MAD 2.0 đủ hiệu quả?