Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 6: Hệ thống thanh toán trong thương mại điện tử

Mục tiêu của chương 6 Hệ thống thanh toán trong thương mại điện tử nằm trong Bài giảng Thương mại điện tử nhằm mô tả những đặc điểm của một hệ thống thanh toán truyền thống. Biết được những giới hạn hiện tại của hệ thống thẻ tín dụng thanh toán qua mạng. Biết được các đặc điểm và chức năng của ví điện tử. Mô tả những đặc điểm và chức năng của những loại hình thanh toán chính trong thương mại điện tử B2C, B2B.