Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - ThS. Trương Việt Phương

Mục tiêu của chương 6 Các khái niệm marketing trong thương mại điện tử thuộc bài giảng Thương mại điện tử nhằm trình bày về Website xem phim trực tuyến có thu phí, Tại sao Netflix hấp dẫn khách hàng? Hệ thống giới thiệu phim của Netflix là gì? Netflix sử dụng data mining như thế nào?