Bài giảng Thương mại điện tử (Lê Huy Ba) - Chương 3 Các mô hình kinh doanh thương mại điện tử

Chương 3 Các mô hình kinh doanh thương mại điện tử trình bày các khái niệm về mô hình kinh doanh thương mại điện tử, sơ lược về câu chuyện ông chủ trẻ Yahoo.