Bài giảng Thương mại điện tử (Lê Huy Ba) - Chương 5 Xây dựng dự án thương mại điện tử

Chương 5 Xây dựng dự án thương mại điện tử là ứng dụng Thương mại điện tử vào Marketing trực tuyến, tìm kiếm việc làm, ngân hàng trực tuyến, chính phủ điện tử, quảng cáo trực tuyến, dịch vụ khách hàng.