Bài giảng Thương mại điện tử (Lê Huy Ba) - Chương 6 Tiếp thị trong thương mại điện tử

Bài giảng Chương 6 Tiếp thị trong thương mại điện tử trình bày về các nội dung chính như: định nghĩa về thương mại điện tử, lợi ích, phương tiện của thương mại điện tử, những vấn đề cần chú ý khi tiếp thị trực tuyến.