Bài giảng Thương mại điện tử: Phần 4 - Thái Thanh Sơn

Bài giảng Thương mại điện tử: Phần 4 Thanh toán điện tử nhằm trình bày về khái niệm thanh toán điện tử, các dạng thanh toán điện tử, các chuẩn mã trong thanh toán điện tử, ưu điểm của thanh toán điện tử, nhược điểm của thanh toán điện tử, các dịch vụ thanh toán điện tử.