Bài giảng Thương mại điện tử - Trần Minh Huy

Mời các bạn tham khảo những kiến thức về: Những thông tin chung về Thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng cho phát triển Thương mại điện tử, các hình thức giao dịch trong Thương mại điện tử, xây dựng giải pháp Thương mại điện tử cho doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường trên mạng, kỹ năng giao tiếp trực tuyến, kỹ năng Marketing trực tuyến, các rủi ro trong hoạt động Thương mại điện tử,...qua bài giảng Thương mại điện tử của Trần Đình Huy.