Bài giảng Thương mại điện tử (TS Phạm Thị Thanh Hồng) - Chương 7 E-marketing

Chương 7 E-marketing giới thiệu về e-marketing, phân loại khách hàng theo các phân đoạn khác nhau, phân tích hành vi của khách hàng trên mạng thông qua mô hình quan hệ khách hàng.