Bài giảng Tin học đại cương - GV. Lê Thị Ngọc Thảo

Bài giảng Tin học đại cương cung cấp cho sinh viên các thông tin cơ bản về máy tính điện tử, biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử. Đồng thời giúp sinh viên nắm vững khái niệm giải thuật và các phương pháp biểu diễn, thiết kế giải thuật. Hy vọng tài liệu sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.