Bài giảng Tổ chức mạng viễn thông - GV.Đoàn Thị Thanh Thảo

Bài giảng Tổ chức mạng viễn thông với mục tiêu cung cấp kiến thức tổng quan về mạng viễn thông, các mạng cung cấp dịch vụ viễn thông, các công nghệ viễn thông mới, xu hướng phát triển mạng.