Bài giảng triết học

KHÁI NIỆM VỀ TRIẾT HỌC
I TRIẾT HỌC LÀ GÌ? NGUỒN GỐC CỦA TRIẾT HỌC
1- Triết học là gì?
VIII - VI trước công nguyên:
· Quan điểm phương tây "Triết là sự thông thái": philorophia
· Quan điểm phương đông "Triết là sự thông thái": là trí bao hàm sự hiểu biết sâu rộng.
Người ta coi triết học là khoa học của mọi khoa học.