Bài giảng Vật lý A2: Chương 3

Chương 3 Nhiễu xạ ánh sáng thuộc bài giảng Vật lý A2, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: nhiễu xạ gây bởi sóng câu, nhiễu xạ 1 khe.