Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2012

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2012 trình bày tổng quan về thương mại, toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam năm 2012 và chỉ số thương mịa điện tử theo địa phương. Mời bạn đọc cùng tham khảo.