BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI ĐOẠN QUẢN LÝ GIAO THÔNG THỦY BỘ BẾN TRE

LỜI CẢM ƠN !

Kính gởi:  Ban Giám hiệu, quý thầy cô Trường Cao đẳng Nghề Đồng Khởi  Ban lãnh đạo Đoạn quản lý giao thông thủy bộ Bến Tre  Phòng Kế toán Đoạn quản lý giao thông thủy bộ Bến Tre Theo chương trình đào tạo của trường Cao Đẳng Nghề Đồng Khởi trước khi tốt nghiệp chúng em được nhà trường tổ chức đi thực tập tại các công ty, xí nghiệp. Được sự chấp thuận của Ban Giám đốc Đoạn quản lý giao thông thủy bộ Bến Tre và sự phân công của nhà trường em rất vui khi được đi thực tập tại quý Công ty, được nâng cao nghiệp vụ kế toán của mình qua ba năm học tập tại nhà trường, vì đây là Công ty có