Cấu trúc máy tính - Chương 11: LẬP TRÌNH XỬ LÝ MÀN HÌNH & BÀN PHÍM

* Độ phân giải : số điểm trong màn hình.Hình ảnh ma trận gồm 1 lưới hình chữ nhật các điểm (thí dụ 640*480). Độ phân giải thường cho dưới dạng h x v trong đó h là số lượng pixel theo dòng và v là số lượng pixel theo cột.
* Màn hình được điều khiển hiệu quả nhờ các chức năng của INT 10H trong Rom Bios. Các chức năng này quản lý màn hình tốt hơn các chức năng của INT 21h của Dos.
* Bên cạnh 1 số chức năng do INT 21h của Dos cung cấp, 1 số tác vụ được thực hiện trên màn hình nhờ các chức năng trong INT 10h như xoá màn hình, định vị con trỏ, thiết lập màn hình ...
* IBM PC hỗ trợ 3 loại màn hình cơ bản có tên tùy thuộc vào loại Card màn hình cắm trên Bus mở rộng trên Mianboard như : Monochrome chỉ hiển thị text đơn sắc; CGA (Color Graphic Adaptor) cho phép hiển thị text và đồ họa; EGA (Enhanced Graphics Adaptor) hiển thị text và đồ họa với độ phân giải cao hơn. Ngoài ra còn có card VGA (Video Graphics Array), SVGA .. .