Đề cương bài giảng Java cơ sở

Java là một ngôn ngữ lập trình được Sun Microsystems giới thiệu vào tháng
6 năm 1995. Từ đó, nó đã trở thành một công cụ lập trình của các lập trình viên
chuyên nghiệp. Java được xây dựng trên nền tảng của C và C++. Do vậy nó sử
dụng các cú pháp của C và các đặc trưng hướng đối tượng của C++. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN BÀI 1. LÀM QUEN VỚI JAVA I. Lịch sử java Java là một ngôn ngữ lập trình được Sun Microsystems giới thiệu vào tháng 6 năm 1995. Từ đó, nó đã trở thành một công cụ lập trình của các lập trình viên chuyên nghiệp. Java được xây dựng trên nền tảng của C và C++. Do vậy nó sử dụng các cú pháp của C và các đặc trưng hướng đối tượng của C++. Ban đầu Java được thiết kế để làm ngôn ngữ viết chương trình cho các sản phẩm điện tử dân dụng như đầu video, tivi, điện thoại, máy nhắn tin.. .