Đề tài: Thực trạng việc áp dụng Thương mại điện tử trong việc đặt vé máy bay trực tuyến của hãng hàng không Jetstar Pacific

Jetstar New Zealand khai thác trên 84 chuyến
bay nội địa khứ hồi hàng tuần giữa Aukland,
Christchurch, Wellington và Queenstown
Đội bay hiện tại gồm 6 chiếc Airbus A320 đang
hỗ trợ Jetstar trong việc mở rộng hoạt động kinh
doanh tại New Zealand. Jetstar bắt đầu khai thác
bay vùng Tasman từ tháng 12 năm 2005 và khai
thác 42 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần từ New
Zealand.