Đề tài: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM

SỰ RA ĐỜI CỦA INTERNET VÀ NGAY SAU ĐÓ NÓ PHÁT TRIỂN NHANH CHÓNG CẢ THEO NGHĨA ĐỘ TĂNG PHỦ RA TOÀN CẦU (SỐ LIỆU GẦN ĐÂY THEO BÁO CÁO CỦA ITU NĂM 2001 CHO THẤY SỐ NGƯỜI SỬ DỤNG INTERNET CHIẾM 5% DÂN SỐ THẾ GIỚI) VÀ TÍNH NĂNG PHỤC VỤ, ĐỒNG THỜI NGÀY CÀNG TRỞ NÊN PHỔ BIẾN, QUEN DÙNG ĐỐI VỚI MỌI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, TMĐT ĐÃ THU HÚT SỰ QUAN TÂM CỦA CẢ NGƯỜI TIÊU DÙNG CÁ THỂ VÀ MỌI DOANH NGHIỆP LỚN VÀ NHỎ