Đề tài: " Ứng Dụng Công Nghệ Di Động Vào Thương Mại Điện Tử "

Trong vài năm gần đây, sự phát triển nhanh của công nghệ di động đã tạo ra
những thay đổi lớn trong nhiều lĩnh vực quan trọng như thương mại, giáo dục, y tế,
giao thông, công nghiệp giải trí...
Năm 2004, Việt Nam đã tiêu thụ 1,6 triệu máy điện thoại di động, tăng 50% so
với năm 2003 (http://www.vnpt.com.vn/tapchibcvt/). Theo dự báo của các chuyên gia
công nghệ và tập đoàn nghiên cứu thị trường GFK (www.gfk.com), năm 2005 doanh
số điện thoại di động trên thị trường Việt Nam tiếp tục tăng với dự tính khoảng 2,4
triệu chiếc sẽ được bán. Trong khi đó, các nhà sản xuất không ngừng đưa ra những sản
phẩm mới được tích hợp các tính năng và công nghệ hiện đại nhất với mức giá hợp lí
góp phần tạo nên sự tăng trưởng chung của thị trường di động Việt Nam.