Ebook Các bài thí nghiệm thông tin quang (dùng cho chuyên ngành Điện tử viễn thông): Phần 1

Phần 1 cuốn sách Các bài thí nghiệm thông tin quang (dùng cho chuyên ngành Điện tử viễn thông) trình bày các nội dung: Làm quen với bảng mạch, cáp quang và sợi quang, bộ phát quang. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.