Ebook Hóa thạch Trùng lỗ Kainozoi thềm lục địa và các vùng lân cận ở Việt Nam: Phần 1 - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ebook "Hóa thạch Trùng lỗ Kainozoi thềm lục địa và các vùng lân cận ở Việt Nam: Phần 1" trình bày các nội dung: Tình hình nghiên cứu hóa trạchTrùng lỗ Kainozoi thềm lục địa và các vùng lân cận ở Việt Nam, tài liệu thực tế và các phương pháp nghiên cứu,Hóa thạch Trùng lỗ Kainozoi thềm lục địa và các vùng lân cận ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 cuốn sách.