Ebook Hướng dẫn sử dụng chat với AOL: Phần 1 - Đức Hùng

Ebook Hướng dẫn sử dụng chat với AOL: Phần 1 được biên soạn nhằm giúp các bạn biết cách cài đặt và đăng nhập và AOL; cách khảo sát cửa sổ Buddy List; tính năng của Instant Message; tính năng Budy Alert. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bố sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.