Ebook Hướng dẫn và thiết kế website bằng Macromedia flash: Phần 1 - TS. Hoàng Vân Anh

Ebook Hướng dẫn và thiết kế website bằng Macromedia flash: Phần 1 trình bày các hướng dẫn sử dụng công cụ trong flash, các bài thực hành thiết kế web trong flash, tổng quan về Actionscript và ứng dụng trong thiết kế website.