Ebook Hướng dẫn và thiết kế website bằng Macromedia flash: Phần 2 - TS. Hoàng Vân Anh

Ebook Hướng dẫn và thiết kế website bằng Macromedia flash: Phần 2 có nội dung trình bày các hướng dẫn viết các mã action cơ bản, bài thực hành thiết kế website trong flash. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 2 tài liệu.