Ebook Kinh lễ: Phần 1 - NXB Văn Học

Kinh lễ được coi là một trong tứ thư ngũ kinh của nhà nho, nó có vị trí hết sức quan trọng trong việc tu dưỡng tư tưởng Triết học ảnh hưởng sâu sắc đến các nho sĩ Hán học, trong đó bao gồm cả các nho sĩ Việt Nam xưa kia. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo ebook Kinh lễ: Phần 1 sau đây.