Ebook Kỹ thuật số - NXB Khoa học và Kỹ thuật

Ebook Kỹ thuật số được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận kỹ thuật hiện đại và chương trình đào tạo của Bộ giáo dục và Đào tạo đối với các ngành Điện tử - Tin học - Viễn thông. Ebook này gồm 3 phần trình bày các nội dung như: Đại số Boole và vi mạch số trình bày cơ sở toán và kỹ thuật mạch số, mạch tổ hợp giới thiệu những vấn đề lý thuyết cơ bản của mạch tổ hợp, mạch dây trình bày các phương pháp phân tích thiết kế mạch dây. Mời các bạn tham khảo.