Ebook Schopenhauer nhà giáo dục: Phần 1 – Friedrich Nietzsche, Mạnh Tường, Tố Linh (dịch)

Phần 1 cuốn sách “Schopenhauer nhà giáo dục” giới thiệu tới người đọc các kiến thức về vấn đề giáo dục, vấn đề ghi lại những biến cố, cách đánh giá một nhà triết học theo các gương mẫu mà học đưa ra. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đang theo học các khối ngành Triết học dùng làm tài liệu học và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.