Ebook Thuật giải Toán

Ebook Thuật giải Toán gồm có 3 chương trình bày về thuật toán - thuật giải, trí tuệ nhân tạo, giới thiệu mở đầu về quan máy học và một số kiến thức hữu ích khác. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin, mời các bạn tham khảo sách để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.