Giáo trình 3DS MAX 2012 - Lê Viết Nghị

Giáo trình 3DS MAX 2012 do Lê Viết Nghị biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan một số lệnh cơ bản trong modifier list, align – array – mirror – spacing, shape, dùng editable spline vẽ 1 căn phòng, surface, loft và boolean, editable poly, chất liệu, light và camera, đưa bản vẽ kỹ thuật vào 3d. Tham khảo tài liệu để học tập tốt hơn.