Giáo trình Atocad 2015

Giáo trình Autocad 2015 đề cập tới những vấn đề liên quan tới thiết kế 2D của phần mềm Autocad phiên bản 2015. Thông qua các bài học, bạn sẽ được giới thiệu về phần mềm. Nắm được những bước thiết lập bản vẽ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đang được áp dụng tại Việt Nam
và trên thế giới. Mời các bạn tham khảo nội dung cuốn giáo trình "Giáo trình Atocad 2015" để nắm bắt nội dung chi tiết.