Giáo trình AutoCad 2004 - Phần 1

Giáo trình AutoCad 2004 - Phần 1 gồm nội dung từ phần 1 đến phần 5 trình bày và giới thiệu chung về AutoCad trong hệ thống các phần mềm đồ họa và văn phòng, làm quen với AutoCad, các quy ước, các lệnh về file, hệ tọa độ các phương thức truy bắt điểm, các thiết lập bản vẽ cơ bản và các lệnh vẽ cơ bản.