Giáo trình Autocad 3D

Giáo trình Autocad 3D gồm các bài tập hướng dẫn sử dụng các hàm trong Autocad. Tài liệu tham khảo về Giáo trình AutoCAD nâng cao và lập trình trong AutoCAD. Nội dung giáo trình trình bày về điểm nhìn; hệ trục tọa độ trong 3D cao độ của hình vẽ 2D, tạo hình từ khối cơ bản; nhập tọa độ điểm trong vẽ 3D, lệnh vẽ mặt trong không gian 3D, khối rắn; các cách cộng trừ khối rắn, hiệu chỉnh vật thể đặc, nguồn sáng trong vẽ 3D, tô bóng đối tượng 3D, quan sát vật thể tô bóng, chế độ tô bóng hình ảnh.