Giáo trình Đào tạo quản trị mạng

Giáo trình Đào tạo quản trị mạng giới thiệu những thông tin chung về mạng máy tính, mạng cục bộ LAN, thông tin cơ bản về WAN, các hướng dẫn cơ bản trong quản trị mạng Window 2000, các dịch vụ của Intranet/Internetc. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết đáp ứng hiệu quả các nhu cầu học tập.