Giáo trình kiến trúc máy tính - chương 1 - Nguyễn Đức Minh

Giáo trình kiến trúc máy tính của Thạc Sĩ Nguyễn Đức Minh gồm 3 chương lý thuyết và bài tập. giáo trình là những kiến thức cơ bản về môn kiến trúc máy tính. Tài liệu dành cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành tham khảo và học tập.