Giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài số: Phần 1 - TS. Nguyễn Thanh Hà

Giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài số: Phần 1 trình bày các kiến thức tổng quan, kỹ thuật chuyển mạch kênh, kỹ thuật điều khiển, kỹ thuật báo hiệu. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 1 giáo trình.