Giáo trình Kỹ thuật truyền hình - Đỗ Tiến Hoàng (chủ biên)

Giáo trình Kỹ thuật truyền hình trình bày các kĩ thuật căn bản về màu sắc và ánh sáng cũng như cách biểu diễn màu sắc trong truyền hình, các nguyên lí của kĩ thuật truyền hình như về phân tích tổng hợp ảnh, âm thanh, méo ảnh sửa dạng signal, tín hiệu đồng bộ, nguyên lý kĩ thuật truyền hình màu, các hệ như PAL, NTSC, truyền hình kĩ thuật số. Mời các bạn tham khảo.