Giáo trình marketing căn bản - PGS.TS. Vũ Thế Phú

Giáo trình marketing căn bản - PGS.TS. Vũ Thế Phú gồm 12 bài học với các nội dung: Khái niệm marketing, thị trường và phân khúc thị trường, nghiên cứu marketing, hành vi người tiêu dùng, marketing hỗn hợp, môi trường tiếp thị và các cơ hội kinh doanh, chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp, xây dựng và phát triển nhãn hiệu sản phẩm, chiến lược phân phối, chiến lược giá, chiến lược chiêu thị, quảng cáo và khuyến mãi đối với người tiêu dùng, bán hàng và quản lý lực lượng bán hàng