Giáo trình - Nhập môn tin học

Giáo trình cơ bản cho những người làm quen với tin học đang theo học ở trường Trung học chuyên nghiệp.
Chủ biên Tô Văn Nam. Tài liệu tham khảo Giáo trình nhập môn lập trình Các khái niệm cơ bản về hệ điều hành. Tài liệu dành cho các bạn yêu thích tin học tham khảo...