Giáo trình Photoshop - Diễn đàn Đồ họa

Giáo trình Photoshop cung cấp cho các bạn những kiến thức về thông tin chung của photoshop, làm việc với vùng chọn, cơ bản về Layer, cách nhập và xử lý văn bản, kỹ thuật vẽ với Pen, chỉnh sửa ảnh, nhóm các bộ lọc, tô vẽ. Mời các bạn tham khảo để mở rộng hiểu biết.