Giáo trình Quản trị chất lượng - Trương Thị Ngọc Uyên

Cuốn sách này được biên soạn như là một tài liệu tham khảo để giúp các bạn sinh viên dễ dàng hơn trong công việc học tập, nghiên cứu và theo dõi bài giảng trên lớp. Nội dung giáo trình cung cấp thêm cho các bạn những vấn đề cơ bản nhất liên quan đến chất lượng và quản trị chất lượng trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đồng thời trang bị thêm một số phương pháp và kỹ thuật được áp dụng trong thực tiễn sản xuất kinh doanh.