Giáo trình toán cao cấp A2 - ĐH Quốc Gia TP.HCM

Giáo trình toán cao cấp A2 được biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vững các kiến thức về phép tính vi phân hàm nhiều biến, đạo hàm và vi phân, đạo hàm cấp cao,... Nội dung của cuốn giáo trình gồm 4 chương khái quát các vấn đề từ cơ bản đến phức tạp về: Phép tính vi phân hàm nhiều biến, tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt, phương trình tích phân. Mời các bạn cùng tham khảo.