Giáo trình toán chuyên đề: Hàm biến phức và phương trình vật lý-toán

Giải tích phức, hay còn gọi là lý thuyết hàm biến phức, là một nhánh của toán học nghiên cứu các hệ hàm sốmột hay nhiều biến và các biến số đều là số phức(các ánh xạ giữa C^n và C^m). khoảng hơn 50 năm trước, dựa trên sự phát triển của Giải tích hàm, Giải tích phức đã nghiên cứu các ánh xạ giữa các không gian vector topo phức vô hạn chiều, đặc biệt là các không gian định chuẩn. Giải tích phức có nhiều ứng dụng trong nhiều ngành khác của toán học, trong đó có lý thuyết số và toán ứng dụng.Dưới đây là cuốn sách dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật. Sách biên soạn bởi tác giả Bùi Tuấn Khang, Đại học Đà Nẵng.