Giáo trình Xử lý ảnh: Phần 1

Giáo trình Xử lý ảnh được TS. Đỗ Năng Toàn và TS. Phạm Việt Bình trường Đại học Thái Nguyên biên soạn tập trung vào các vấn đề cơ bản của xử lý ảnh nhằm cung cấp một nền tảng kiến thức đầy đủ và chọn lọc nhằm giúp người đọc có thể tự tìm hiểu và xây dựng các chương trình ứng dụng liên quan đến xử lý ảnh. Giáo trình gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần, trong đó phần 1 sau đây gồm 2 chương đầu của giáo trình, mời các bạn cùng tham khảo.