Hệ điều hành - Chương 10: Hệ thống file(A)

Phần cứng
– Persistence: các thiết bị lưu trữ bền vững (non-volatile memory)
– Speed: cung cấp khả năng truy xuất ngẫu nhiên, nâng cao tốc độ đĩa (5400 7200 10K ? 15K rpm)
– Size: dung lượng lớn, 20M 700M 40G 200G 1T byte
Hệ điều hành
– Persistence: lưu trữ dư thừa, back-up phục vụ cho recovery
Ví dụ: RAID (Redundant Array of Independent Disks)
– Ease of use:
Gán tên cho một chuỗi các khối dữ liệu file
Hỗ trợ quản lý các file thư mục
User không cần quan tâm đến các chi tiết hardware (giao tiếp với disk controller theo IDE, SCSI,…).
– Sharing/Protection: cho phép thiết lập các quyền truy cập file/thư mục