Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(C)

Thời gian đọc/ghi dữ liệu trên đĩa bao gồm
– Seek time: thời gian di chuyển đầu đọc để định vị đúng track/cylinder, phụ thuộc tốc độ/cách di chuyển của đầu đọc

– Rotational delay (latency): thời gian đầu đọc chờ đến đúng sector cần đọc, phụ thuộc tốc độ quay của đĩa

– Transfer time: thời gian chuyển dữ liệu từ đĩa vào bộ nhớ hoặc ngược lại, phụ thuộc băng thông kênh truyền giữa đĩa và bộ nhớ

Disk I/O time = seek time + rotational delay + transfer time