Hệ điều hành - Chương 9: I/O System

Các thiết bị I/O khác biệt về nhiều mặt (hình dáng, kích thước, chức năng, tốc độ,…) cần có các phương thức quản lý, điều khiển tương ứng khác nhau. Các phương thức này tạo nên lớp I/O subsystem của kernel.
Kết nối giữa hệ thống máy tính và các thiết bị I/O
– Port (connection point)
– Bus (daisy chain, shared direct access)
Điều khiển
– Controller (device controller, SCSI host adapter)
Giao tiếp giữa CPU và thiết bị I/O
– I/O port: dùng lệnh I/O để tác động trực tiếp lên các thanh ghi (dữ liệu, trạng thái, lệnh) của controller.
– Memory-mapped I/O