Hướng dẫn ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - PTS. Nguyễn Văn Dương

Cuốn sách được biên soạn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các bộ môn Lý luận chính trị Mác Lênin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Sách được trình bày dưới dạng hỏi - đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có trọng điểm, sát yêu cầu của chương trình bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học.